Jucat: Monipuoliset taloushallinnonpalvelut mahdollistavat keskittymisen ydintoimintaan

Lapualla toimiva Jucat Oy tarjoaa innovatiivisia palveluita tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen valmistavan teknologiateollisuuden yrityksille.

Pohjanmaan Ekonomitoimiston kanssa yhteistyötä vuodesta 2016 asti tehnyt Jucat hyödyntää asiakkuudessaan talousosaamista laajalti.

– Me olemme käytännössä ulkoistaneet Pohjanmaan Ekonomitoimistolle koko kirjanpidon ja reskontran. Lisäksi Talouspäällikköpalvelut tulevat heidän kautta, toimitusjohtaja Jukka Rintala kertoo.

– Ulkoistamisen myötä siirryimme suurelta osin sähköiseen toimintaan, ettei paperilla kulje enää oikeastaan mikään.

Suuressa roolissa asiakkuuden siirtämisessä oli Pohjanmaan Ekonomitoimiston toimitusjohtaja Anu Tieaho, joka oli Jucatille ennestään tuttu henkilö.

– Kun lähdimme kartoittamaan kumppania, jolle ulkoistaisimme talouspuolen, niin päädyimme heihin parhaimpana vaihtoehtona. Olimme jo aiemmin tehnyt heidän kanssa yhteistyötä ja nyt sitten syvensimme sitä.

Rintala on ollut tyytyväinen yritysten väliseen yhteistyöhön ja Jucat Oy:n saamaan palveluun, joka on ollut erittäin asiakaslähtöistä ja tiivistä.

– Kirjanpito ja reskontra on sitä perinteistä, mutta olemme pitäneet siitä, että niitä on kehitetty koko ajan sähköisempään suuntaan ja asiakkaalle helpompaan muotoon.

– Myös Talouspäällikköpalvelut on ollut hyvä asia. Olemme saaneet siitä omaa talouspäällikköä vastaavat palvelut. Voi keskittyä ydin liiketoimintaan ja sen kehittämiseen, kun vuokrapäällikkö kantaa vastuun osan talouteen menevästä ajasta, Rintala kuvailee palvelun hyötyjä.

Pohjanmaan Ekonomitoimiston palvelun monimuotoisuus ja asiakaskeskeinen toimintatapa tulee esiin hyvin myös Jucatin arjessa.

– Kun olemme meidän kirjanpitäjään yhteydessä, niin häneltä tulee monesti vinkkejä tai kysymyksiä miten jokin asia olisi kannattavampi tehdä eli se on neuvoa antavaa. Myyntipuolelta tulee tasaisin välein yhteydenotto, että tarvitsemmeko johonkin projektiin kehitysapua, ja näitä onkin tehty. He oikeasti ajattelevat asiakastaan ja pyrkivät kehittämään asiakkaansa toimintoja.

Jucat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rintala on jo suositellut suoraan yritystuttaville Pohjanmaan Ekonomitoimistoa, ja suosittelee muillekin.

– Jos yritys etsii innovatiivista tilitoimistoa, jonka avulla voi kehittää talouspuolen eri osa-alueita, niin suosittelen ehdottomasti.