Kuljetusliike Järvimäki Oy: Reaaliaikaista seurantaa ja ajantasaiset ennusteet kuljetusliikkeen talouteen

Vuonna 1937 perustettu Kuljetusliike Järvimäki Oy on kurikkalainen perheyritys, jonka pääterminaali sijaitsee Seinäjoella. Yritys on erikoistunut lämpötilasäädeltyihin elintarvikekuljetuksiin 1950-luvulta lähtien, ja se tarjoaa asiakkailleen kuljetuksen lisäksi myös terminaali- ja varastointipalveluja. Kuljetusliike Järvimäellä on noin 40 auton kalusto ja 80 kuljetusalan ammattilaista töissä.

Yhteistyö Pohjanmaan Ekonomitoimiston kanssa alkoi vuosikymmeniä sitten, jo kauan ennen kuin tilitoimisto sai nykyisen nimensä ja omistajansa. Viime vuosien aikana yhteistyö on syventynyt ja kehittynyt. Vaikeasti ennustettavalla kuljetusalalla toimiva yritys on löytänyt talouteensa vaihteen, jolla voidaan taustapeilin sijaan katsoa edessä olevaa tietä.

“Kun aiemmin tuloksia katseltiin vuosi kerrallaan, niin nyt tilannetta voidaan seurata kuukausittain. Olemme saaneet käyttöön autokohtaisen seurannan, alalle soveltuvan talousjärjestelmän sekä raportointityökaluja, joista saamme dataa tilanteesta. Tietojen pohjalta voidaan suunnata johdonmukaisesti eteenpäin sekä tehdä päätöksiä ja asettaa tavoitteita suunnitelmallisesti. Tulevaisuuden ennustaminen on huomattavasti helpompaa, mikä on vienyt  meitä eteenpäin todella paljon”, kertoo Kuljetusliike Järvimäen toimitusjohtaja Ari Järvimäki.

Kuljetusalan omat erikoisuudet vaativat tilitoimistolta osaltaan alaan erikoistumista. Hintakilpailu on kovaa ja katteet pieniä. Alalla on oma TES, joka palkanlaskijan tulee hallita. Ratkaisuja logistiikan tehostamiseksi ja autojen täyttöasteen nostamiseksi kehitetään jatkuvasti. Kaluston uusimiseen ja huolto-/korjaustoimintaan täytyy investoida säännöllisesti. Tilitoimistolta vaaditaan ennakoivaa keskustelua ja raportointia sekä hyvät sähköiset järjestelmät, jotka keskustelevat muiden järjestelmien kanssa.

Pohjanmaan Ekonomitoimisto hoitaa Kuljetusliike Järvimäen kirjanpidon, ostoreskontran, talousohjelmistot ja palkanlaskennan. Se toimii siis ulkoistetun talouspäällikön johtamana talousosastona, joka huolehtii yrityksen koko taloushallinnosta. Tilanne käydään yhdessä läpi kuukausittain, tarpeen vaatiessa useamminkin. Järvimäki on tyytyväinen etenkin reaaliaikaisesta ja ennustavasta taloushallinnosta. Ajoneuvokohtaisen kustannuspaikkaseurannan avulla saadaan tärkeää tietoa niin talouden pyörittämiseen ja palkkoihin kuin investointien tekemiseen. Talouden rutiinien ulkoistaminen tilitoimistolle on myös auttanut yritystä keskittymään liiketoiminnan kehittämiseen ilman, että ylimääräistä aikaa kuluu tilien pyörittämiseen.

“Se, mikä eniten on syventänyt yhteistyötämme, on ollut oman kontaktihenkilön perehtyminen juuri meidän maailmaamme. He ovat kiinnostuneita tutustumaan alakohtaisiin erikoisuuksiin ja meidän yksilölliseen tapaamme toimia. Jokaisessa yrityksessä on kuitenkin omat mahdollisuutensa ja uhkansa, ja näin nekin tulevat huomioiduksi talousennusteissa. Saamme yhteyshenkilömme myös aina nopeasti kiinni, joten mahdollisiin muutoksiin reagoidaan nopeasti”, summaa Järvimäki.