Arvonlisäverotuksen muutokset 1.7.2021 alkaen

MOSS (Mini One Stop Shop) järjestelmä muuttuu nyt OSS (One Stop Shop) järjestelmäksi. MOSS on ollut käytössä jo valtioiden rajat ylittävässä kaupanteossa muille kuin verovelvollisiille koskien televiestintäpalveluja, radio- ja televisiopalveluja tai sähköisiä palveluja. Nyt järjestelmä laajenee kattamaan kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin. Verotus tapahtuu siis tavaran toimitusmaassa. Maakohtaiset myynnin raja-arvot poistuvat, ja voimaan tulee EU-maita koskeva 10.000 euron vuositason raja-arvo. Tämä on tärkeä huomata, sillä vähäinenkin kaupanteko muihin EU-maihin voi synnyttää velvoitteen rekisteröinnille.

OSS järjestelmään voi rekisteröityä 1.4. alkaen, mutta rekisteröinti alkaa vasta, kun järjestelmä otetaan käyttöön eli 1.7.2021. Jatkossakin on mahdollista tehdä ALV:n osalta rekisteröinti erikseen tiettyyn EU-valtioon, mutta molempia tapoja yhtä aikaa ei voida soveltaa.

Mikäli haluat käyttää OSS järjestelmää, selvitä sitä ennen seuraavat seikat:

  • Paljonko myyntiä on nyt kuluttajille muihin EU-maihin, syntyykö rekisteröitymisvelvoite?
  • Mitä palveluita ja tuotteita myydään muihin EU-maihin kuluttajille?
  • Muiden maiden arvonlisäverokannat ja suunnittele hinnoittelu
  • Selvitä verkkokaupan/markkinapaikan toimivuus uusien alv-säädösten mukaan
  • Erityisjärjestelmä velvoittaa tilittämään alv:n maittain, summasta riippumatta. Ilmoitus annetaan neljännesvuosittain Omaverossa, mistä saadaan koottua tiedot ilmoitusta varten?

Varaston sijainnilla on merkitystä. Mikäli tuotteesi tulee Suomeen, josta lähetät tuotteen kuluttajille muihin EU-maihin, on kyseessä OSS järjestelmään soveltuva etämyynti. Mikäli varasto on Saksassa ja tuotteita myydään Saksaan, on alv-velvollisuus kohdemaassa, eikä kyseessä ole etämyynti.

Maahantuonnissa on 1.7. alkaen käytössä kaksi erityisjärjestelmää, käyttö on vapaaehtoista:

  • IOSS (Import One Stop Shop) on kuluttajille ja muille ei-verovelvollisille järjestelmä, jonka avulla EU:n ulkopuolelta toimittavat myyjät vastaavat arvonlisäveron maksusta ostajan puolesta kun tavaralähetyksen arvo on alle 150 euroa. Ostaja voi siis tilittää alv:n ostoksen yhteydessä myyjälle tai ostaja voi huolehtia veron kannosta itse. Soveltuu tilanteeseen, missä Suomalainen yhtiö myy kuluttajalle toiseen EU-maahan ja tavara liikkuu Kiinasta suoraa ostajalle.
  • Tuonnin erityisjärjestely, jossa kuljetusyrityksen tulee kerätä maahantuonnin vero tavaran vastaanottajalta ja tilittää se Tullille.

Maahantuonnin vähäisen arvon raja poistuu, 1.7. alkaen kaikki EU:n ulkopuolelta tulleet tuotteet tulee tulli selvittää. Tämä koskee myös Ahvenanmaata. Tämä vaikuttaa erityisesti kuluttajien ostoksiin EU:n ulkopuolelta.

Kirjoittanut

Elina Lehtola
Arvonlisävero-asiantuntija