Henkilöstöhallinnon merkitys liiketoiminnassa – Pohjanmaan Ekonomitoimisto asiakkaan tukena

Mitä on HR?

Henkilöstöhallinto eli HR on vastuussa monista erilaisista henkilöstöön liittyvistä lakisääteisistä asioista ja käytännön tehtävistä yrityksissä, järjestöissä ja muissa organisaatioissa. Henkilöstöhallinto tukee yritystä sen liiketoiminnan tavoitteissa rakentamalla ja kehittämällä henkilöstöön vaikuttavia toimintoja, huomioimalla yrityksen toimialan, arvot ja strategian. Henkilöstöhallinnon tavoite on löytää oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin, yhdistää liiketoiminta ja henkilöstö.

HR vaikuttaa organisaatioissa joka kolkkaan – kyse on aina ihmisistä. Henkilöstöhallinnon vastuulla on monia erilaisia toimintoja ja asioita, jotka vaihtelevat laaja-alaisista vaativista kokonaisuuksista pieniin ja rutiininomaisiin tehtäviin. Henkilöstöhallinto on tärkeässä roolissa työehtosopimus ja lakiasioissa, mutta myös liiketoiminnan muutosten tuomilla vaikutuksilla henkilöstön ja yrityksen kehittämiselle ja kehitystarpeelle.

Jokainen yritys on erilainen ja samoin myös henkilöstöhallinto on rakentunut eri tavoilla. Varsinkin pienissä yrityksissä yksi henkilö voi yhdistää kaikki henkilöstöhallinnon roolit tai ne ovat omistajan/ toimitusjohtajan vastuulla. Isommissa yrityksissä henkilöstöhallinnon osa-alueet ja roolit on voitu jakaa hyvinkin moneen osa-alueeseen, kuten rekrytointeihin, työsuhdeasioihin, osaamiseen ja sen kehittämiseen tai työhyvinvointiin. Henkilöstöhallinto on myös voitu ulkoistaa, jolloin yritys tai organisaatio pystyy keskittymään ydintoimintoihinsa. Yhtä ja oikeaa tapaa ei ole.

Henkilöstöhallinto rakentaa, kehittää ja tukee yritysten johdon strategiaa erilaisilla henkilöstösuunnitteluilla. Henkilöstöhallinnon on yhdessä johdon kanssa vastattava työntekemisen ja töiden muutoksiin sekä niiden aiheuttamiin haasteisiin. Yritysten tulee ennakoida tulevaa ja olla varautunut tuleviin muutoksiin. Työntekijäkokemuksella ja työnantajamielikuvalla on tärkeä rooli liiketoiminnan tuloksissa ja asiakastyytyväisyydessä.

Henkilöstöhallinto on tärkeä kumppani esimiehille. Henkilöstöhallinnon ja esimiestyön tavoitteena on pitää hyvät työntekijät yrityksissä. Henkilöstöhallinnon ja hr-prosessien avulla on tärkeää tukea esimiesten toimintaa ja helpottaa heidän työtä sekä tarvittaessa järjestää opetusta esimiestyöhön ja sen hallintaan.

Henkilöstöhallinto on tärkeässä roolissa ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön löytämisessä sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja osaamisen seurannassa. Yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristöjen muuttuessa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen tulee keskittyä. Liiketoiminnan muutoksia pitäisi pystyä ennakoimaan, varmistamaan kustannustehokkuus sekä henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi.

Mitä HR-palveluja Pohjanmaan Ekonomitoimisto tarjoaa?

Monella yrityksellä palkkahallinto on jo ulkoistettu ja samalla myös henkilöstöhallinto tai osa siitä on helppoa ulkoistaa. Moni yritys tai organisaatio on niin pieni, ettei pysty palkkaamaan omaa henkilöstöhallinnon ammattilaista, mutta on kuitenkin niin suuri, että henkilöstöhallinto tulee hoitaa ammattimaisesti. Ulkoistamalla voidaan varmistaa, että yrityksessä tai organisaatiossa huolehditaan tarvittavista lakisääteisista asioista, mutta myös varmistetaan, että asiat tehdään oikein. Lisäksi on mahdollista antaa tukea, opastusta ja koulutusta esim. esimiestyössä, työsuhdeasioissa ja lakisääteisissä asioissa.

Pohjanmaan Ekonomitoimisto tarjoaa HR-päällikköpalveluja osana yrityksen tai organisaation henkilöstöhallintoa ja -johtamista. Tarjottavia, asiakkaan tarpeisiin räätälöitäviä palveluja ja kokonaisuuksia ovat mm.

 • Rekrytointi
  • Rekrytoinnit sovittavien kokonaisuuksien mukaan
  • Rekrytoinnin osa-alueita ovat työpaikkailmoituksen luonti ja paikan vaatimusten pohdinta, hakijoiden läpikäynti, haastattelut, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit sekä yhteydenpito hakijoihin.
 • Työsuhdeasiat & työsuhdejuridiikka
  • Tes- ja lakitulkinnat
  • Tulkinnat työaikaan, sairausajan palkkaan, vuosilomiin, vanhempainvapaisiin, eläkeasioihin ym. liittyen
  • Yhteistoiminta & työsuojeluasiat
 • Työhyvinvointi & työilmapiiri
  • Tapaturmien ja ammattitautien ehkäisy
  • Vapaa- ajan ja työn tasapainon tukeminen
  • Varhainen välittäminen ja työkyvyn ylläpitäminen
 • Henkilöstösuunnittelu
  • Henkilöstösuunnitelmat
  • Työsuhdeasiat
  • Henkilöstön osaaminen, osaamiskartoitukset
  • Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi
  • Palkitseminen
 • Yritys- tai organisaatiokulttuuri sekä työnantajamielikuva
 • Esimiestyön tukeminen
  • Esimiehen vastuut
  • Esimiestyön kehittäminen
 • Johdon tuki ja konsultti
  • Työelämän muutostilanteiden tukeminen
  • Muutosjohtaminen
 • HR-prosessit
  • Prosessien laatiminen ja kehittäminen
  • Lomakkeiden räätälöinti
 • HR-kartoitukset
  • Yrityksestä ja organisaatiosta riippuen mm. henkilöstöasiat, työsuhdeasiat, lakisääteiset asiat, yrityskulttuuri ja työnantajamielikuva ym.

 

Kirjoittanut Anne-Mari Kujala
henkilöstöpäällikkö,
tiiminvetäjä, palkanlaskenta