Korona-tietoa yrityksille – päivitetty 11.1.2021

Pohjanmaan Ekonomitoimiston julkaisee jatkossa säännöllisesti tiedotteita asiakasyritysten tueksi Korona-haasteissa, jotta asiakasyrityksemme hyödyntävät tarjolla olevat helpotukset / mahdollisuudet, reagoivat hyvissä ajoin ja torjuvat uhat mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta.

Olemme täällä tukenanne tässäkin tilanteessa – meidän puoleemme voit aina kääntyä!

Yritysten kustannustuki – Toinen hakukierros

Kustannustuen toinen hakukierros on avautunut  21.12.2020.

Kustannustukeen on ehdotettu toiselle kierrokselle muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet ensimmäiseltä kierrokselta säilyvät kuitenkin ennallaan.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea.

Lisätietoa, hakuohjeet & -lomake ja laskuri löytyvät täältä

Yritysten kustannustuki tulee haettavaksi 7. heinäkuuta

Eduskunnan hyväksymä yritysten kustannustuki tulee olemaan haettavana 7.7. – 31.8.2020. Tukea haetaan valtiokonttorin sähköisellä hakulomakkeella. Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 euroa ja yläraja 500 000 euroa.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot: Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa. Lakiesityksen mukaan liikevaihdon vertailuajankohta on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Tuet yhteensovitetaan eli muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta.  Työttömyysetuuksia tai toimeentulotukea ei lain mukaan vähennetä kustannustuesta. Kustannustukea ei myönnetä yritykselle, jolla on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa.

Jo ennen hakulomakkeen avautumista kannattaa tarkistaa, että seuraavat asiat ovat kunnossa: Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa. Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa Omavero-palvelussa.

Lisää tietoa ja hakulomakkeen löydät tästä

Tästä voit tarkistaa, mitkä toimialat kuuluvat tuen piiriin

Yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa – Myös lomautusten ja yt-neuvottelujen joustot jatkuvat vuoden loppuun

Eduskunta on päättänyt, että lomautusten ja yt-neuvottelujen joustavammat käytännöt ovat voimassa vuoden loppuun asti. Määräaikainen lainsäädäntö mahdollistaa ripeämmät YT-prosessit yrityksissä.

Myös yrittäjien työmarkkinatukea jatketaan vuoden loppuun asti. Jos yrittäjä ei ole koronatilanteen vuoksi vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa tai tilanne ei ole muutoin muuttunut 1. heinäkuuta alkaen, tullaan TE-toimistosta ottamaan yhteyttä tilanteen tarkistamiseksi. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Business Finlandin häiriötilannerahoituksen ja ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyy maanantaina 8.6. kello 16:15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti.

ELY-keskuksen koronarahoitushaku päättyy

Business Finland häiriötilannerahoitus suljetaan

Ravintola-alan tukipaketti

Eduskunta on 26.5.2020 hyväksynyt ravintola-alan tukipaketin. Hyväksytty laki sisältää tuen uudelleentyöllistämiseen ja hyvityksen toiminnan rajoittamisesta. Tukipaketin pitää vielä saada Euroopan komission hyväksyntä. Tukiviranomaisena toimii KEHA-keskus eli ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

Uudelleentyöllistämisen tuki

Uudelleentyöllistämisen tuella autetaan ravitsemisliikkeen kykyä työllistää henkilöstöä toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tukea maksetaan 1000 euroa jokaista sellaista työntekijää kohden, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta. Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

KEHA-keskus vertaa huhtikuun 2020 myyntiä vertailuajankohtien 4-5/2019 ja 1-2/2020 keskimyyntiin (vertailuluku) ja valitsee ravintolan kannalta edullisemman vaihtoehdon koneellisesti ravintolan Verohallintoon ilmoittamien arvonlisäverotietojen perusteella.

Hyvitys on 15 prosenttia enintään 1 milj. euron määräisestä vertailuluvusta ja
5 prosenttia siitä vertailuluvun määrästä, joka on 1 milj. euroa suurempi. Hyvitykseen vaikuttaa lisäksi ns. toiminnan supistumiskerroin. Hyvitystä ei suoriteta muuta kuin niiltä kalenteripäiviltä, jotka kuuluvat rajoitusvelvoitteen voimassaoloaikaan. Hyvitykselle säädettiin eduskuntakäsittelyn aikana myös ns. toteutumaperusteinen rajoitus.

Tukeen ja hyvitykseen liittyy myös muita tiettyjä ehtoja ja rajoituksia mm. liitetietoihin, raportointiin ja yrityksen voitonjakoon liittyen.

Nyt voit hakea alveja takaisin

Yrittäjät ovat voineet 26.5. alkaen hakea takaisin yrityksen alkuvuodesta maksamia arvonlisäveroja. Kyseessä ei ole kuitenkaan tuki, vaan laina, joka pitää maksaa myöhemmin takaisin kolmen prosentin korolla.

Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä maksujärjestelypyynnön. Sen voi tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5. eli tiistaista alkaen. Pyynnön voi tehdä myös verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä). Voit hakea takaisin yrityksesi maksamat arvonlisäverot, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2020. Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi, voit pyytää palautettavaksi neljäsosan eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta.

Lue lisää verottajan verkkosivuilta

Business Finlandin häiriötilannerahoituksen ja ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyy maanantaina 8.6. kello 16:15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti.

ELY-keskuksen koronarahoitushaku päättyy

Business Finland häiriötilannerahoitus suljetaan

Business Finland suora tuki isommille (vähintään 6 henkeä työllistävät), osakeyhtiö-muotoisille yrityksille

Business Finland -häiriötilannerahoitus voi olla enimmillään 110 teur ja 80% projektin kokonaiskustannuksista.

Edellytys Business Finland tuelle on mm., että yrityksen toiminnassa on Korona-epidemiasta johtuvia häiriöitä. Tukea on tarjolla, jotta yritykset voivat vahvistaa liiketoiminnan jatkuvuuden edellytyksiä Korona-tilanteessa kehittämällä mm. uusia ratkaisuja (mm. liiketoiminta-alueita, tuotteita, palveluita, markkinoita) ja liiketoimintaketjuja (mm. tuotantoa, hankintaketjua, logistiikkaa, jakelukanavia, kumppaniverkostoja).

Tukea voi hakea hyvin monenlaisiin liiketoiminnan kehittämishankkeisiin. Toki tuelle on tiettyjä rajoituksia – selvitetään yhdessä tuen soveltuvuus teille

Kehitysprojektin kustannuksiin voi lukea mm. henkilöstökuluja sivukuluineen sekä ulkopuolisia palveluita, mutta mm. kone- ja kalustoinvestointeja sillä ei voi kattaa.

Hakemusta voit valmistella miettimällä valmiiksi:

 1. Kuvaus häiriöistä, joita korona on aiheuttanut
 2. Kuvaus liiketoiminnan kehittämisprojektista, jolla pyritte ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia häiriöitä, luomaan uutta liiketoimintaa tai kehittämään liiketoiminnan eri osa-alueita
 3. Omistusrakenteen kuvaus
 4. Kehitysprojektiin tarvittavat resurssit ja kustannukset

Lue lisää: Business Finland häiriötilannerahoitus

ELY-keskusten rahoitus yrityksille (työllistää 1-5 henkilöä) koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.

Ely avustusta myönnetään

 1. Tilanne analyysin tekemiseen, jonka avulla yritys voi selvittää ja suunnitella (avustuksen määrä voi olla enintään 10 000 €, tuki 80% kokonaiskustannuksista)
  1. yrityksen toimintaa
  2. uusia liiketoimintoja
  3. tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen
 2. Kehittämistoimenpiteisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen (avustuksen määrä voi olla enintään 100 000 €, tuki 80% kokonaiskustannuksista)
   1. liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
   2. alihankintaverkoston kehittämiseen,
   3. tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
   4. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
   5. osaamisen vahvistamiseen.

Avustusta ei voida myöntää yrityksen tavanomaiseen toimintaan.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet
 • palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset 50 %

Avustuksen kriteerit:

 • Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
 • Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa

 

Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

Soita talouspäälliköillemme, niin selvitetään teidän edellytykset saada yllä mainitut tuet ja pistetään hakemus viivytyksettä sisään:
Tommi Kuuppelomäki (040 0562 986) ja Olli Makkonen (040 6804 373).

Lue tarkemmat tiedot ELY-tuesta täältä

Keskisuurille yrityksille uusi 150 miljoonan euron tukipaketti

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää 14. huhtikuuta uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa.Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joiden liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa ja henkilöstö yli 50 työntekijää. Rahoituksen saamisen ehtona on, että liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa.

Tesin sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Vakautusrahoitusta voi hakea Tesin verkkosivujen kautta tiiistaista 14.4.2020 alkaen. Tesi julkaisee silloin tarkemmat tiedot ohjelmasta ja rahoituksen hakemisesta.

Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa – haku auki

Haku on auki ja se tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Ohjeet ja hakulomake löytyy kuntien verkkosivuilta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Yrittäjän työmarkkinatuki koronatilanteessa

Yrittäjä voi nyt hakea Kelalta työmarkkinatukea. Yrittäjien työmarkkinatuen saamisen ehtona on, että päätoiminen työ yrittäjänä on päättynyt koronan vuoksi tai yrittäjätulo on epidemian takia vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa. Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaasi, jotta voit saada työmarkkinatukea. Jotta saat yrittäjän työmarkkinatukea sinun täytyy ilmoittautua ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin.

Työmarkkinatuki on suuruudeltaan 33,66 euroa päivässä eli keskimäärin noin 724 euroa kuukaudessa. Työttömyysetuuden määrään eivät vaikuta esimerkiksi puolison tulot, vain henkilön omat tulot huomioidaan.

Jos yrittäjällä on tuloja samalla jaksolla, kun hän saa työttömyysetuutta, ne sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

TE-toimisto: Ohjeet ja ilmoittautumislomake

Kela: Lisätiedot ja hakulomake

Hallitus turvaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä

Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla. Elinkeinokalatalouden piirissä toimiville yrityksille osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha. Tukea voidaan maksaa kalatalouden yrityksille 120 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti.

Maatilatalouden kehittämisrahastoon (Makera) siirretään 6,5 miljoonaa euroa, jolla varaudutaan maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävien valtiontakausten takausvastuiden lisääntymiseen ja mahdollisesti lisääntyviin takaustappioihin.

Vesivarojen käytön ja hoidon menoihin myönnetään lisäystä 1, 35 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Verotuksessa tuplapoistot kone- ja kalustoinvestointeihin

Jos on investointitarpeita ja päätätte investoida, kannattaa miettiä olisiko nyt järkevää ottaa käyttöön korotetut poistot.

Korotetut poistot eli tuplapoistot, tarkoittavat  käytännössä sitä, että kun ostat uutta kalustoa vuonna 2020 saat tehdä tästä 25% sijaan 50 % poiston.

Korotettu poisto pienentää siten  yrityksen  verotettavaa tulosta ja sitä kautta myös verot ovat pienemmät.

Työeläkemaksujen alennus

Työnantajan työeläkemaksuihin on toteutettu helpotuksia. Alennus on 2,6 %-yksikköä ja se tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020. Alennus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Alennuksen vaikutus peritään takaisin vuosien 2022 -2025 aikana työeläkkeen työnantajamaksua korottamalla.

Työeläkkeiden ja YEL:n maksuaikoihin helpotuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen, joka mahdollistaa TyEL- ja YEL-maksuihin maksuaikaa. Maksuaikaa voi saada poikkeussäännön perusteella kolme kuukautta. Maksuajalta ei peritä viivästyskorkoa. Poikkeussäännös koskee 20.3.2020 – 30.6.2020 välillä erääntyviä laskuja. Maksuaikojen pidennys koskee myös MyEL- ja MEL-vakuutuksia. Työnantajien tai yrittäjien on pyydettävä maksuaikaa omalta työeläkeyhtiöltään.

TyEL-takaisinlainauksen helpottaminen

Yrityksellä on mahdollista takaisinlainata osa maksamistaan TyEL-vakuutusmaksuista työeläkevakuutusyhtiöltään. Tätä takaisinlainausta helpotetaan. Finnvera antaa yrityksille takaisinlainauksen edellyttämiä vakuuksia. Finnveran takaus voi olla 80 %.

Suomen hallitus teki esityksen perjantaina 20.3., joka toteutuessaan tuo helpotuksia yrityksille. Ehdotuksen pääkohdat:
 1. Tyel-maksun alentaminen tilapäisesti 2,6 %-yksiköllä
 2. Tyel- ja yel-maksuaikaa voidaan saada jopa 3 kk.
 3. Lomautusten ilmoitusaika lyhennetään 14 päivästä 5 päivään
 4. Myös määräaikaisten työntekijöiden lomautukset mahdollisia
 5. Lisää tukea Finnveran ja Business Finlandin toimiin.
 6. Yrittäjien työttömyysturvan varmistaminen. Työttömyysturvan saaminen ei edellytä yrityksen lopettamista.

Lisätietoja hallituksen esityksestä:

Yle-uutiset

Päätöksiä odotetaan pikaisella aikataululla.  Samalla toivotaan myös lisää suoria tukitoimia yrityksille, joilla aidosti parannetaan yritysten ahdinkoa muiltakin osin kuin maksuvaikeuksien osalta.

Verottajan huojennuksista helpotusta kassatilanteeseen:

Verojen maksujärjestelyt alennetulla korolla (4%) mahdollisia alkaen 25.3., lisäaika veroilmoituksille ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä.
Huom.! Myös ennakkoverot kannattaa tarkistaa kirjanpitäjän kanssa, jos tulos jää ennakoidusta.

Ole tarvittaessa yhteydessä kirjanpitäjääsi, niin hoidamme hommat.

Lue lisää: Verohallinto tukee yrityksiä Koronatilanteessa

Finnveran lainoissa 6 kk lyhennysvapaata

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin.

Lue lisää: Finnvera – Ajankohtaista yrityksille

Talouspäällikköpalveluistamme apua kassavirran hallintaan ja rahoitukseen liittyvissä asioissa

Pohjanmaan Ekonomitoimistolta saa monenlaista apua ja neuvontaa yrityksen talouden hallintaan. Haluammekin tukea kaikkia asiakkaitamme tarjoamalla neuvontaa ja työkaluja maksuvalmiuden ennustamiseen. Kassavirranhallinta on akuutti ongelma, johon tarjoamme työkalun sekä neuvonnan. Talouspäällikkömme opastavat alkuun laskelman teossa ja sen jälkeen voit itse halutessasi päivittää laskelmaa. Tärkeintä on, että yritys tietää mahdollisimman hyvin mihin rahat riittävät ja milloin tarvitaan ylimääräistä rahoitusta. Laadimme myös materiaalit rahoituksen hakemiseen.

Seuraaviin on saatavilla maksujärjestelyitä:

 • Verot
 • Tyel-maksut
 • Finnvera lainat 6 kk lyhennysvapaa
 • Pankkilainoihin lyhennysvapaita ja uusiin lainoihin finnvera takauksia

Soita talouspäälliköillemme, niin käydään tilanteesi läpi ensin puhelimessa:
Tommi Kuuppelomäki (040 0562 986) ja Olli Makkonen (040 680 4373)

Työsuhdeasiat ja Korona

Sairaspoissaolot: palkallista vai palkatonta?
Karanteeni: palkallista vai palkatonta?
Milloin & miten pitää reagoida, jos haluan lomauttaa työntekijöitä?
Mitä jos työntekijä jää hoitamaan lasta kotiin?

Soita työsuhdeneuvontaamme, niin käydään tilanteesi läpi ensin puhelimessa:
Johanna Hänninen, Toimistopäällikkö (040 1824 669) johanna.hanninen@ekonomitoimisto.fi

Lisää tietoa saa myös mm. yrittäjä- järjestön lakineuvonnasta. Myös kelan ja vakuutusyhtiön puoleen kannattaa kääntyä, jos on kysyttävää esim. tartuntatautipäivärahasta tai vaikka keskeytysvakuutuksesta.