Kristalli yritysanalyysi ja yrityksen arvon kasvattaminen: 4 askelta

Tuotteistetut työvälineet auttavat matkalla konsultoivaksi tilitoimistoksi.

Tilitoimistoilla on hallussaan valtava, usein melkein hyödyntämätön resurssi. He pitävät hallussaan asiakasyritystensä lukuja, ja niissä on eväät asiakasyritysten menestymiseen. Pohjanmaan Ekonomitoimiston kehittämä ”asiakkaan vuosi”- palvelumalli lähtee vuosityöpajasta ja kattavasta nykytilanneanalyysista.

  1. Nykytila-analyysissa on tärkeää ottaa pitkän tähtäimen lähestymistapa, esimerkiksi 5 vuotta taaksepäin ja eteenpäin.  Viiden vuoden historiatiedot muutetaan todellisuutta vastaaviksi oikaisemalla tulosta ja tasetta tarpeen mukaan, mikäli luvut eivät kerro oikeaa kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Sen jälkeen laaditaan tulevaisuuden tulos-, tase- ja rahoitusennuste perustuen yrityksen pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Tämä on onnistuneen yritysanalyysin ja suunnittelun ehdoton edellytys.
  2. Asiakasyrityksen strategia kirkastetaan konsulttimme vetämässä työpajassa. Sen aikana analysoidaan ja kartoitetaan yrityksen ja ympäristön historia, nykytilanne ja määritellään haluttu tuleva kehitys. Pajassa analysoidaan markkinoita, asiakaskuntaa, kilpailijoita, yrityksen omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä tietenkin yrityksen taloudellista nykytilannetta. Analyysien tavoite onkin saada ne mahdollisuudet pöydälle, joita normaalisti ei tulisi edes ajatelleeksi.
  3. Luonteva seuraava vaihe on ”ottaa yrityksen tulevaisuus haltuun”. Silloin hahmotellaan asiakkaan kanssa yrityksen tuleva pitkän tähtäimen kasvu- ja tulospolku. Tällöin asetamme tavoitteita ja keinot niiden saavuttamiseen ja teemme toimenpidesuunnitelmia. Suunnitelmien perusteella asetamme mitattavat tavoitteet ja laaditaan tase-, tulos- ja kassavirtabudjetit sekä luomme seurantajärjestelmät.
  4. Asiakkaan tueksi rakennetaan tarvittavat talouspäällikköpalvelut suunnitteluprosessia ja seurantaa tukemaan. Vasta tehokas, analyyttinen, asiantunteva seuranta vie hyvät suunnitelmat maaliin. Tavoitteiden asetanta ja niiden seuranta johtaa jatkuvan oppimisen ja liiketoiminnan kehittymisen sykliin. Onnistuminen luo innostumista ja toisinpäin. Tässä toimintakulttuurin muutoksessa tilitoimisto voi kulkea rinnalla ja olla arvokas kumppani yrittäjälle.

 

Kirjoittanut Anu Keski-Filppula, toimitusjohtaja