Meijun vinkit tilitoimiston valintaan rakennusalan yrityksille

Päätöksenteon kriteerit vaihtelevat, mutta usein päätöksiä ohjaa hinta. Lähtökohtaisesti periaate on hyvä ja luo pohjaa kannattavuudelle. Miksi maksaa enemmän, jos saman palvelun tai tuotteen voi saada edullisemmin. Mietitäänpä edullisuutta kirjanpidon näkökulmasta ja erityisesti erityisalojen, hyvänä esimerkkinä toimii verottajan lempilapsi, rakennusala ja perustajaurakointi.

Se, että tilitoimisto hallitsee kirjanpidon lait ja säädökset, on itsestäänselvyys, sehän on tilitoimistojen palvelun ydin. Rakennusalan ja perustajaurakoinnin kirjanpidon hallinta sitä vastoin ei ole. Osa tilitoimistoista tarjoaa perustajaurakoinnin kirjanpitopalveluja, osa ei, koska se vaatii rutkasti opettelua ja kouluttautumista. Toki on myös tilitoimistoja, jotka tarjoavat rakennusalan kirjanpitoa ymmärtämättä alan erikoispiirteitä.

Mikä siitä sitten tekee niin erikoista?

Ensimmäinen erityispiirre on se, että urakoitsijan liikevaihto syntyy kahdesta eri osasta; kohdeyhtiön osakkeiden myynnistä ulkopuolisille ja rakentamisurakan myynnistä kohdeyhtiölle. Perustajaurakoitsijan kate voi syntyä jommastakummasta tai molemmista. Tuloutusajankohta on hyvin olennainen seikka, osakemyynti tuloutuu, kun osakekaupat on tehty, kun taas rakentamisurakka pääsääntöisesti luovutusajankohdan mukaan.

Toinen erityispiirre liittyy arvonlisäveron käsittelyyn. Perustajaurakointi on oman käytön arvonlisäveron piirissä. Tämä johtuu siitä että, koska osakemyynti ja kiinteistön myynti rakennuksineen on arvonlisäverotonta, arvonlisäveroa ei kertyisi näistä maksettavaksi. Niinpä perustajaurakointi on säädetty oman käytön arvonlisäveron alaiseksi ja arvonlisävero tilitetään kuukausittain, veron perusteena on välittömät ja välilliset rakentamiskulut. Näin ollen veron perusteeseen sisältyvät myös palkkakulut. Oman lisähaasteensa tuo välillisten kulujen laskenta.

Lisäksi rakentamispalveluja koskee rakentamisalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Yrittäjän ja kirjanpitäjän tulee tietää, milloin lasku tulee olla käännetyllä arvonlisäverolla. Jos näitä ei tiedä, yritys voi vähennellä laskuilla olevia virheellisiä arvonlisäveroja, joihin ei ole oikeutettu, koska lasku olisi kuulunut tulla käännetyllä arvonlisäverolla.

Kolmantena tärkeänä seikkana on rakentamiskulujen laskenta ja niiden kohdistaminen. Jos kuluja ei seurata reaaliaikaisesti tai niiden seuraaminen kirjanpitäjän raporteista on hankalaa, kustannukset saattavat ylittyä ja kohde mennä tappiolliseksi. Toivottavaa olisi, että kirjanpitäjä kertoisi, jos kulut näyttävät menevän reilusti yli suunnitellun, mielellään hyvissä ajoin, että tilanteeseen ehditään reagoimaan. Tämä taas vaatii sen, että kirjanpitäjällä on kaikki aineisto saatavilla eikä niitä jemmata yrittäjän lipastossa odottamassa maksuajankohtaa.

Neljäntenä seikkana kannattaa huomioida ja tiedostaa rakentamisen tiedonantovelvollisuus, joka toki koskee muitakin aloja ja yrityksiä, jotka rakentavat. Verohallinnolle tulee antaa kuukausittain urakkatiedot omista aliurakoista ja työmaan päätoteuttajan tulee lisäksi antaa tiedot työmaalla työskentelevistä henkilöistä yrityksittäin.

Perustajaurakoinnin kirjanpito saattaa mennä monella tavalla pieleen. Pahimmassa tapauksessa verotarkastaja huomaa nämä mitä mielenkiintoisimmat soveltamiset ja siinä sitten riittää selviteltävää ja harmillisesti usein myös maksettavaa verottajan kassaan.

Joskus tilitoimisto vaihtuu, syystä tai toisesta, kesken urakan, ja uudessa tilitoimistossa huomataan, että kirjanpito on tehty ilman alan erityisosaamista. Koko urakan kirjanpito menee uusiksi, lisänä vielä usein iso selvitystyö, mitä on kirjattu mihin, maksumiehenä urakoitsija.

Tässä useampi syy, miksi tarjouksia selatessa ei tämän alan kohdalla kannata suoraan valita sitä kaikkein edullisinta tarjousta, toki kalleinkaan ei ole tae osaamisesta. Tärkeämpää on selvittää, mielellään jo tarjouspyyntövaiheessa, onko toimistolla alan osaamista.

Näin säästyy sekä yrittäjän hermot että yrityksen rahat.

Kirjoittanut Meiju Takala
kirjanpitäjä, talouspäällikköpalvelut