Yrittäjä – tilinpäätökseen valmistautuminen

Vuodenvaihde merkitsee monelle yritykselle myös tilikauden vaihtumista, kun tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, joka on sisällöltään hieman erilainen riippuen yrityksen koosta ja yhtiömuodosta. Samat perusperiaatteet pätevät kuitenkin kaikkiin tilinpäätöksiin. Ennen tilikauden vaihtumista on hyvä palautella mieleen, mitkä seikat sujuvoittavat tilinpäätösaikaa.

Ensimmäisenä on hyvä lähteä liikkeelle mahdollisista tositepuutteista ja varmistaa, ettei omalle työpöydälle tai sähköpostiin ole jäänyt lojumaan sellaisia tositteita tai dokumentteja, jotka vielä kirjanpitäjältä puuttuvat. Mukaan on hyvä toimittaa myös seuraavalla tilikaudella erääntyvät osto- ja myyntilaskut, jotka kuuluvat kuitenkin päättyvälle tilikaudelle. Esimerkiksi jos työsuorite on tehty vuonna 2021, kuuluu kyseinen tapahtuma vuoden 2021 lukuihin, vaikka se laskutettaisiin vasta vuonna 2022. Myyntilaskuissa on siis huomioitava se, milloin työ on suoritettu. Hieman jälkijunassa saapuvia, mutta tilikaudelle 2021 kuuluvia ostolaskuja voivat olla esimerkiksi tavarantoimittajan koontilaskut, puhelin- tai sähkölaskut. On myös hyvä tarkistaa, että mahdolliset matkalaskut ovat ajantasalla palkanlaskennassa.

Hyvä valmistautuminen varmistaa tilinpäätöksen valmistumisen ajallaan. Paras tilannehan on se, että kirjanpito on hoidettu hyvin koko tilikauden ajan, kaikki tositteet on toimitettu aina ajallaan ja esimerkiksi ennakkoveroja on maksettu tuloksen kehittymisen mukaisesti.

Tilinpäätökseen on toimitettava myös normaalista kirjanpidon materiaalista poikkeavia erilaisia liitteitä ja asiakirjoja. Tässä listaus tyypillisistä dokumenteista, jotka tarvitaan tilinpäätöstä varten tilinpäätös päivältä:

  • Käteiskassan saldo on vahvistettu allekirjoitetulla dokumentilla
  • Saldotodistus pankista, missä vahvistetaan rahavarojen ja velkojen saldot sekä vastuut ja vakuudet
  • Varaston inventaario allekirjoitettuna / Tieto keskeneräisistä töistä
  • Leasing- ja osamaksusopimuksien saldot ja vastuut toimittajalta
  • Arvopaperien ja sijoitusrahastojen salkkuraportit
  • Hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjat sekä mahdolliset muutokset omistuksessa (Oy)
  • Ilmoita myös, jos tiedossasi on mahdollisia vahingonkorvauksia tai merkittäviä riitatilanteita
  • Mikäli lasket palkat itse, anna tieto lomapalkkavelasta ja henkilöstön määrästä

Kirjanpitäjän kanssa voit käydä lävitse ja tarkistaa, onko poistosuunnitelmat ajantasalla ja onko tilikaudella tehty hankintoja, jotka mahdollisesti voitaisiin aktivoida taseelle? Myös yrityksen oman pääoman tilanne on hyvä käydä lävitse ennen tilinpäätöstä.

Yllä olevat tiedot ovat esimerkkejä, joilla varmasti saadaan tilinpäätöstä eteenpäin. Tarkemmin tilinpäätösaineistoista ohjeistusta pystyy antamaan oma kirjanpitäjä. Ajantasainen kirjanpito helpottaa tilinpäätöstä ja sähköinen taloushallinto mahdollistaa sen, että kirjanpito on koko ajan mahdollisimman reaaliaikaista ja suurin osa tositteista löytyy jo valmiina kirjanpitojärjestelmästä. Me hoidamme sähköisen taloushallinnon käyttöönotot asiakkaillemme avaimet käteen -periaatteella. Jos taloushallinnon rutiinien tehostaminen ja uudistaminen kiinnostaa, ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä teille sopivin ratkaisu.

Kirjoittanut

Elina Lehtola
Arvonlisävero-asiantuntija, kirjanpitäjä