Rationaalisesti vai Mutulla? – Päätöksenteon vaikeus ja helppous

Mutu, näppituntuma, perustuntuma, intuitiivisuus ihan millä nimellä sitä halutaan kutsua, vallitsee pitkälti yritysten päätöksentekoa. Liian usein näkee tilanteen, jossa yrittäjä johtaa toimintaa mututuntumalla ja taloutta seurataan kassan kautta. Tämä tapa toimii varsinkin pienemmissä yrityksissä, joissa homma pysyy ns. ”näpeissä”. Klassinen esimerkki intuitiivisesta talouden hallinnasta on se, että yrityksen tulosta seurataan kassan kautta, mikä vie auttamatta harhaan, jos taloushallinto ei ole reaaliaikaista. Lisäksi kaikilla meillä on ennakkoluuloja, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon tiedostamatta – ”Näin on aina ennenkin tehty”.

Onko intuitiivisuus sitten huono asia?

Väittäisimme, että on ja ei. Intuitiivisuus on vahvasti subjektiivinen asia. Näppituntumasta on hyötyä ainoastaan silloin, mikäli vastaavasta tilanteesta on paljon aikaisempaa kokemusta. Intuitiiviseen päätöksentekoon vaikuttavat erityisesti yrittäjän oma kokemuspohja, mutta myös persoonalliset ominaisuudet, kuten rohkeus ja ego. Koska intuitiivisuus on aina subjektiivista, se saattaa siksi vääristää päätöksentekoa. Kokemuspohjan merkityksestä kertoo myös useat tutkimukset, joissa yleensä yrityksen arvo on suurimmillaan yrittäjän keski-ikäistyessä. Vastaavasti myös työuran huipulla ollaan keski-ikäisinä.

Milloin intuitiivisuus on hyödyllistä?

Intuitiivinen, mututuntumaan perustuva päätöksenteko tuottaa nopeita päätöksiä. Koska rationaalisen tiedon ongelmaksi voi muodostua se, että sitä on vaikea soveltaa käytäntöön, muutamasta syystä. Yksi syy on se, että resurssit niiden tuottamiseen ovat rajallisia. Toiseksi päätöksen tueksi tarvittavat tiedot puuttuvat tai kolmanneksi ovat epäluotettavia. Päätös siis joudutaan silloin tällöin (lue: usein) tekemään vaillinaisten tietojen pohjalta. Tällöin nopeasta päätöksestä on hyötyä. Yleisesti todeten; ”tehty päätös on parempi, kuin ei päätöstä ollenkaan”, koska huonoakin päätöstä voidaan myöhemmin korjata. Väärät valinnat ja niistä seuranneet kokemukset kerryttävät myös pääomaa, josta on jatkossa hyötyä.

Milloin sitten päätöksenteko on helppoa?

Väittäisimme, että ei välttämättä koskaan, mutta päätöksentekoprosessia voidaan helpottaa, mikäli päätöksenteossa sovelletaan sekä intuitiivisuutta että rationaalisuutta. Tällöin yrityksen johdolla tulee olla kokonaiskuva siitä, missä mennään. Tämä vaatii ajantasaista tietoa yrityksen tilasta. Taloushallinnon merkitystä tässä ei voida kyllin alleviivata. Silloin, kun taloushallinto tuottaa reaaliaikaista tietoa, jonka talouspäällikkö pystyy pilkkomaan päätöksenteon tueksi, syntyy nopeita ja tehokkaampia päätöksiä.  Tämä helpottaa sekä liiketoiminnan ennustamista että tavoitteiden asettamista.

Organisaation kehittämiseen varattava aika on aina kortilla, mutta oikoteitä on harvoin tarjolla. Vai onko?

Mikäli kehittämiseen mielii lisää aikaa, tulisi nykytilan analysointi tehdä nopeasti ja peräpeiliin katsomiseen sijaan katsoa tulevaisuuteen. Perusrutiinien tulisi olla hallussa entistä nopeammin ja tehokkaammin. Tilitoimiston tarjoamien palvelut, kuten vuokratalouspäällikkö vapauttavat yrittäjän resursseja tuottavampaan työhön, mutta tuovat uutta kulmaa ja asiantuntijuutta organisaation kehittämiseen kustannustehokkaasti.

Kirjoittajana Olli Makkonen, talouspäällikkö