Opas kannattavampiin investointeihin

Investointilaskelma käytännössä – Laskentamenetelmät

Investointi on kertaluontoinen suuri pitkävaikutteinen meno tai sijoitus, jonka oletetaan maksavan itsensä takaisin siitä saatavien tulojen kautta. Investointilaskennan periaatteena on saada investoinnin rahavirrat vertailukelpoisiksi, eli nykyarvoonsa mitattuna. Ohessa yleisimmät investointien laskentamenetelmät, joita käymme seuraavaksi läpi:

  • Takaisinmaksuaika
  • Nettonykyarvo – NPV (net present value)
  • Sisäinen korkokanta – IRR (internal rate of return)

Tilaa oppaamme

Tilaa oppaamme täyttämällä oheinen lomake