Rekisteriseloste

Asiakastietojen rekisteriseloste
Tietosuoja-asetus
Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy

1. Rekisterinpitäjä

Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy
y: 1082897-9
Keskuspuistikko 4
62100 Kurikka

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Toimitusjohtaja Anu Tieaho 0400 587752
Yhteyshenkilö:
Myynti- ja Kehitysjohtaja Timo Seppälä 040 5388058

3. Rekisterin nimi

Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten, asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Näihin sisältyy laaja-alaisesti taloushallinnon palveluita kuten kirjanpitoa, palkanlaskentaa, talouspäällikkö palveluita ja muita lisäarvopalveluita.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

5. Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjeen tilanneista ylläpidetään markkinoinnin jakelulistaa, jossa säilytetään pelkkiä sähköpostiosoitteita. Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä kysyttävät tiedot: Etunimi, sukunimi (pakollinen), Sähköpostiosoite (pakollinen), Yrityksen nimi

Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakasyrityksiltä itseltään tai viranomaisilta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana.

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille, vakuutusyhtiöille tai työeläkekassoille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.