HR-päällikkö

Haluatko vahvistaa yritystäsi osaavalla HR-päälliköllä, joka auttaa tunnistamaan henkilöstön voimavarat, hyödyntämään yrityksesi mahdollisuudet, mutta myös ennakoimaan mahdolliset riskit? Samalla HR-päällikkö auttaa hoitamaan myös työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvollisuudet.

HR-päällikköpalvelumme ovat monipuolisia, mutta aina räätälöitävissä juuri yrityksesi tarpeita vastaaviksi. Voit ulkoistaa meille henkilöstöhallintosi osittain tai kokonaan. HR-päällikkö voi olla tiivis osa yrityksen jatkuvaa toimintaa ja istua esimerkiksi osan kuukaudesta yrityksesi tiloissa yhdessä työntekijöiden kanssa, tai hän voi tulla apuun projektiluontoisesti esimerkiksi esimieskoulutuksissa tai rekrytoinneissa.

HR-päällikkö voi auttaa sinua esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Rekrytointi
  • Rekrytointeihin voi sisältyä esimerkiksi työpaikkailmoitusten luominen ja paikan vaatimusten selkeyttäminen, hakijoiden läpikäynti, haastattelut, mahdolliset henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit sekä yhteydenpito hakijoihin.
 • Työsuhdeasiat ja työsuhdejuridiikka
  • Autamme tulkitsemaan työehtosopimuksia ja lakia esimerkiksi työaikaan, sairausajan palkkaan, vuosilomiin, vanhempainvapaisiin ja eläkeasioihin liittyen, sekä hoitamaan yhteistoiminta- ja työsuojeluasiat.
 • Työhyvinvointi ja työilmapiiri
  • Autamme työhyvinvointiin ja työilmapiiriin liittyvien tapaturmien ja ammattitautien ehkäisyssä, vapaa-ajan ja työn tasapainon tukemisessa sekä varhaiseen välittämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa.
 • Henkilöstösuunnittelu
  • Henkilöstöön liittyvä suunnittelu voi sisältää esimerkiksi työsuhdeasioiden, henkilöstön osaamiseen, sitouttamiseen ja motivointiin sekä palkitsemiseen liittyviä asioita ja kartoituksia.
 • Yritys- tai organisaatiokulttuuri sekä työnantajamielikuva
  • Autamme vahvistamaan työn tekemisen kulttuuria sekä mielikuvaa yrityksestäsi työnantajana, mutta samalla myös tunnistamaan mahdollisesti muutosta kaipaavia osa-alueita.
 • Esimiestyön tukeminen
  • Esimerkiksi esimiehen lakisääteisissä vastuissa tai esimieskoulutuksissa.
 • Johdon tuki ja konsultti
  • Tuemme johtoa muutostilanteissa ja muutoksen onnistuneessa johtamisessa.
 • HR-prosessit
  • Autamme henkilöstöhallintoon liittyvien prosessien laatimisessa ja kehittämisessä, ja esimerkiksi erilaisten lomakkeiden räätälöinnissä.
 • HR-kartoitukset
  • Teemme yrityksesi ja organisaatiosi tarpeiden mukaan myös laajasti henkilöstöhallintoon liittyviä kartoituksia, kuten henkilöstö-, työsuhde- ja lakisääteisiin asioihin sekä yrityskulttuuriin ja työnantajamielikuvaan liittyen.

Haluatko lisätietoa Yrityksellesi sopivista HR-palveluista?

Ota yhteyttä

Nostetaanko taloushallintonne seuraavalle tasolle?

Ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä kuinka se onnistuu.

Timo Seppälä, Myynti- ja Kehitysjohtaja

 •